Anmälningsblankett: HÄR
Läs noga igenom Inbjudan i samband med att du skickar in din anmälan till deltagande i mässan.


Följ Livsglädjemässan 2013 på Facebook, klicka HÄR.