BINGOUTROPARE GENOM ÅREN
(nedan ser du de tillfällen Dennis Johansson Hall varit bingoutropare)

Datum / Aktivitet / Arena / Ort

2019 -

(kommande, premiär och debut)
190512 Drive-in Bingo, Tallmovallen, Östra Deje