Hjärnkoll

Det handlar om du och jag

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
Trots att psykisk ohälsa är så vanligt (3 av 4 svenskar kommer i kontakt med psykisk ohälsa) skapar negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden hinder för återhämtning och fungerande livsstrategier.
Skam- och skuldkänslor hämmar både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring.

Många blundar inför problemen och väntar med att söka hjälp. Många förlorar sina jobb, vänner och familj. På så sätt blir vi sjukare i Sverige.
Helt i onödan.

För att bryta denna negativa utveckling jobbar Hjärnkoll med att öppna samtalen om våra psykiska olikheter. Motorn i arbetet är över 300 privatpersoner, ambassadörer, som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Du kan lära dig mer om psykisk ohälsa genom att boka en ambassadör på www.hjarnkoll.se


Under Livsglädjemässan den 20 oktober klockan 10-18 träffar du Hjärnkoll och EBL-skolan i Matsalen.