Marija Stråt

ViljaM

Vill du ha positiv förändring i ditt liv? Pröva Energipsykologi!

Inom Energipsykologin är det grundorsaken till ett besvär som behandlas. Det är faktiskt ofta obearbetade tankar och känslor som ställer till besvär för oss. ”Tiden läker alla sår” sägs det, men det stämmer inte. Tankar och känslor försvinner inte med tiden utan de finns faktiskt kvar. De ligger lagrade hos en person ända tills de bearbetats.

I Energipsykologin finns bra sätt att bearbeta tankar och känslor i efterhand. På så sätt får många hjälp med oro, ångest, övergivenhet, depression, rädsla, ilska, irritation och sorg.

Marija Stråt är utbildad beteendevetare och har arbetat med Energipsykologi i tio år. Hennes erfarenhet är att Energipsykologin hjälper kroppen att komma i balans. Det gör att även fysiska besvär, så som huvudvärk, PMS, smärta och svårläkta skador, lindras eller till och med förvinner helt.

Välkommen till ViljaM – för energi, harmoni och glädje.
Mottagning i Klara i Karlstad
.

Hemsida: HÄR.
Mobil:  0706-040582

Under Livsglädjemässan den 20 oktober klockan 10-18 träffar du Marija Stråt och ViljaM i Salongen.