ÖPPET BREV TILL STYRELSEN I IF KIL 2016-11-24

2016-11-24
Svar gällande ”Öppet brev till Styrelsen i IF Kil”
(Under "Svar gällande ”Öppet brev till Styrelsen i IF Kil” publiceras IF Kil-föräldrarnas ”Öppet brev till Styrelsen i IF Kil”)
 

Jag, Dennis Johansson Hall, svarar ensam på ert mejl – detta för att jag till fullo helt tar ansvar för den kritik ni riktar mot mig och styrelsen i IF Kil.
Naturligtvis erhåller även styrelsens medlemmar en kopia av detta svar.
 
Den som känner mig Vet mitt engagemang för tjejfotbollen i Kil och skulle därför inte ställa mig Mot min förening. Men jag förstår era frågor och er misstro eftersom ni inte vet bakgrunden, därför ska jag försöka förklara den för er i detta svar.
 
Inför IF Kil Cup har vi haft ett par träffar, där jag, några frivilliga och lagens kafeteriaansvariga pratat oss samman inför årets event. På dessa träffar har vi sagt att eftersom inte folk frivilligt ställt upp för att ingå i en cupkommitté så är vi som träffades årets cupkommitté. Indirekt alltså jag och kafeteriaansvariga per lag.
Under dessa träffar har jag berättat om mina planer för utveckling av helheten av IF Kil Cup med extra inslag, i form av en mässa och en dans.
Ingenstans har det ställts krav på extrainsatser av funktionärer utöver de vanliga cupåtaganden som funnits med varje år.
Så var efterstädning efter mässa och dans kommer ifrån förstår jag inte. Det kravet har inte skrivits ut någonstans.
Kafeteriaverksamheten var alltså det åtagande som låg kvar sedan tidigare.
 
Förra årets upplaga av IF Kil Cup var första gången som cupens kafeteria hölls i lokalen bakom läktaren – tidigare år har kafeterian hållit till i skolan precis som i år.
Det var min tro på utveckling som fick övriga att godkänna min vilja att hålla kafeterian nere i år, min tro och förhoppning till stor uppslutning till mässan samtidigt som publiken hade möjlighet att samtidigt som de köpte en kaffe få tillfälle att göra något under den ”dötid” som alltid finns mellan matcherna – och som man år efter år fått höra att det inte finns något att göra.
 
Naturligtvis hade drömmen varit att det funnits funktionärer att hålla båda öppna, men jag i min tro övertalade övriga att hålla kafeterian öppen nere under den tiden mässan var öppen – i hopp om ett Stort besökarantal.
Med facit på hand blev det en missräkning, jag håller med er.
 
Det var med ”dötid” i tanke som jag kom på att dra igång en mässa i anslutning till cupen, för att lindra tiden mellan matcherna – vilket uppskattats av besökande till cupen enligt de utvärderingar som inkommit. Även kommunen välkomnade min idé med en mässa i Kil.
 
Ni skriver att jag skapade mässan för egen vinning, det är helt felaktigt. Hade jag velat tjäna pengar på mässan hade jag t.ex. inte tagit en så billig deltagaravgift och jag hade stängt dörrarna mellan skolan och idrottshallarna för att bedriva en egen kafeteriaverksamhet. Fram för allt hade jag inte genomfört mässan på samma helg som fotbollscupen.
 
Mer än de intäkter som inkommit från utställare har gått till marknadsföring, vilket inte är ovanligt vid en nysatsning. Alltså mässan blev för mig en ren förlustaffär.
Ännu värre förlust blev det med danssatsningen.
Till dansen kom det 19 betalande och redan före var det en minusaffär då jag satsade extra mycket på gage till första bandet – jag hade behövt fler betalande än vad som är tillåtet i B-hallen för att gå med vinst. Med bara 19 dansande gäster innebar dansen en brakförlust för mig, då Hammarö Event och Media är en enskild firma, vid-sidan-av-företag.
Lägg till hyror av olika delar etc etc
Den dåliga anslutningen av dansare har gjort att jag helt ställt in kommande danser – vilket också medför ytterligare utgifter till två av de kommande banden i form av viten för ”avbrutna kontrakt” – ytterligare banklån för min del.
 
Att jag utan styrelsebeslut om godkännande gjorde reklam om dansen var inget illa menat – det var mer som en inbjudan till min förenings föräldrar att komma på dans. Jag var naiv och gjorde fel, även om det i stort sett endast är jag som publicerar på hemsidan så borde jag inte skrivit ut något om dansen på hemsidan utan istället skickat inbjudan via mejl. Jag gjorde fel.
Mitt syfte med extra event har inte varit att tjäna egna pengar utan enbart i syfte på att utveckla kringaktiviteterna kring IF Kil Cup nu när cupen bytte datum samt skapa mer inkomster till föreningen.
Det hela slutade med nära personlig konkurs och rejält banklån.
Vad jag vill säga med detta är inte att det är ”synd om mig” utan snarare att det var Jag som tog riskerna – inte föreningen – alltså fördelaktigt för IF Kil.
 
Alla inköp till kafeterian har antingen sålts under eventen, sålts vidare till KAIK Hockey, och lite (t.ex. de felaktiga chokladbitar innehållande spår av nötter som vi inte ens beställde som skickades med av Coop) återgår till Stora Coop Bergvik. Jag såg också till att vi fick en rejäl rabatt på inköpen samt att vi inför ev kommande cup blivit lovade en Stor sponsring från just Stora Coop.
Jag har inte haft en enda tanke på att utnyttja föreningen för egen vinning – det vet alla som känner mig. 
 
Att mina idéer skulle mötas av denna massiva kritik kunde jag inte förutspå, det hade jag inte en enda tanke på. Jag har hela tiden trott att jag agerat med utveckling och satsningar på extra inkomster till föreningen – jag har förstått senaste veckan att detta inte mottagits på samma sätt som jag tänkt mig.
 
Ja, självklart kände styrelsen till min koppling till Hammarö Event och Media – men som jag sagt tidigare, jag hade idéer jag trodde på och jag sålde in dem till styrelsen. De övriga i styrelsen trodde och litade på mig – de känner mig och mitt hjärta för föreningen (det var jag som grundade IF Kil 1992, så någon med mer hjärta för föreningen får man nog leta efter). Jag tar fullt ut på mig kritiken, det var jag som sålde in mina idéer, både till styrelsen och till föreningens kafeteriaansvariga som alla hela tiden vetat om vad som varit på gång.
 
De sex punkter som avslutar ert mejl till styrelsen/mig hoppas jag att jag svarat på så utförligt jag kunnat.
Jag är verkligen ledsen att mitt engagemang mottagits på detta sätt – hade jag kunnat förutspå det hade jag naturligtvis inte satsat med så stor risk för personlig ekonomisk förlust.
Givetvis som de som känner mig vet (som jag tidigare skrivit) så var mina ekonomiska intressen att göra IF Kil Cup (som jag startade 1993) till ett så lyckat ekonomiskt event som möjligt.
 
Efter de inskickade utvärderingar som inkommit från föräldrar inom IF Kil (utvärderingar från personer utanför IF Kil är i huvudsak positiva till både vårt evenemang IF Kil Cup 2016 och till att det fanns en nära kringaktivitet) samt efter detta Brev finner jag ingen annan utväg än att kliva åt sidan.
Jag har fått arbeta oerhört mycket i ensamhet efter det att föreningens medlemmar fick mig att avsäga kanslitjänsten och jag har gång på gång bett om hjälp. Utan gensvar.
Jag känner inte längre att jag har föreningens medlemmars förtroende, samtidigt som jag saknar hjälpande händer/bollplank, och utan förtroende kan jag inte längre sitta kvar på en så viktig post som en ordförandepost innebär.
 
Jag vill tacka alla som gav mig förtroendet och som trodde på mig, fram till den senaste helgen. Jag kan bara säga att jag hela tiden har gjort mitt bästa och ägnat nära en ”heltid” åt ideellt arbete i IF Kil Fotboll sedan jag tillträdde på årsmötet 2013. Tyvärr räcker inte alltid det, särskilt inte när man själv gör oförlåtliga övertramp.
Jag är stolt, jag är oerhört stolt – jag vet vad jag har åstadkommit och det är massor med allt från cuper, fotbollsskolor, utbildningar, landskamper etc etc – men framförallt såg jag till att tusentals Kilstjejer hade ett eget fotbollshem, ett hem där tjejerna hela tiden fått vara i fokus – det drömmer jag om att de även i framtiden kommer ha, sin egen förening med bara fokus på tjejerna.
 
Fram till årsmötet i februari står IF Kil Fotboll nu utan ordförande, vice ordförande Sarah Arnefur tillsammans med övriga styrelsemedlemmar leder föreningen till dess.
Flera gånger har vi bett om namn som arbetar i valberedningen, nu är det ännu viktigare att föreningens medlemmar går samman och får till denna viktiga grupp.
Preliminärt är det årsmöte onsdagen den 22 februari klockan 18.00.
Glöm heller inte bort att IF Kil Fotboll firar 25 år 2017 samt att IF Kil Cup firar 25:e upplagan samma år.
Officiell födelsedag för föreningen är den 8 oktober 1992.
 
Med vänlig hälsning
 
Dennis Johansson Hall
Avgående Ordförande i IF Kil
2016-11-24
Öppet brev till Styrelsen i IF Kil
IF Kil CUP 2016                                                                                                           
 

Med anledning av den nyss avslutade IF Kil Cup har det uppstått en del frågor som behöver belysas. Några frågor kanske behöver förtydligas men även förklaras.
Detta brev har 2 syften, dels att användas i beaktande när man gör utvärderingen av IF Kil Cup 2016 men det är också ett brev till styrelsen att behandla och lämna svar till sina medlemmar.
 
Bakgrunden till frågeställningarna är det upplägg och den organisation som användes under IF Kil cupen i år. Arrangemanget genomfördes tillsammans med 2 st andra event i samma lokaler vid samma tidpunkt.
Så långt är allt bra, att det sker samarrangemang ihop med If Kil cup är något som många parter kan ha nytta av och på sikt stärker cupens varumärke. Det bör också uppmuntras för framtida Cuper.
 
Det som är det mycket anmärkningsvärda är att det arrangerades av företaget
Hammarö Event & Media som ägs och drivs av Dennis Johansson Hall.
Dennis Johansson Hall är tillika Ordförande i Föreningen IF Kil som är anordnare av Cupen.
 
Här uppstår en tydlig intressekonflikt som är svår att förstå att styrelsen har förbisett.
 
Det förefaller som att Ordförande Dennis Johansson Hall genom sitt företag Hammarö Event & Media haft möjlighet att samla intäkter av arrangemangen helt utan risktagande.
Han har kunnat samla intäkter från sina arrangemang Livsglädjemässan och Dansbandskväll genom monterhyror av utställarna, uthyrning av bord, entré avgifter m.m.
Den osäkra ekonomiska utgiften är istället överlagd på föreningen IF Kil och dess medlemmar som i utbyte mot att de köper in alla kafeteria varor samt ställer upp med personal (Medlemmarna) för iordningställande av lokaler, kafeteriatjänst och städ under dessa dagar får samtliga intäkter från kafeterian.
 
IF Kil chansar här med en mycket osäker inkomstkälla med tanke på färskvaror som måste köpas in och sedan inte får lämnas tillbaka till grossisten.
Hammarö Event & Media (Dennis Johansson Hall) behöver inte ta några ekonomiska förluster om besökarantal och försäljning inte skulle uppnå det förväntade.
En lösning som förefaller speciellt fördelaktig för en part.
 
Man väljer också att förlägga kafeterian i Livsglädjemässans lokaler istället för vid Fotbollscupen.
Ca 50 anmälda lag med ledare och föräldrar samt publik under 2 dagar ger lågt räknat ett fast kundunderlag på ca 800 personer att jämföras med mässans mer osäkra besökarantal.
 
När det gäller kommunikationen som skett via föreningens kanaler till medlemmarna är det förvånansvärt lite (eller inget alls) skrivet om att IF Kil Cup 2016 pågår i samarbete med Livsglädjemässan. Däremot framgår det tydligt på Livsglädjemässans hemsida att eventet genomföres i samarbete med IF Kil. En hemsida som medlemmar dock inte automatiskt läser.
 
Det som däremot finns att läsa om på IF Kils hemsida är att Hammarö Event & Media påannonserar sin dansbandskväll via en av föreningens informationskanaler. I rubriken står att läsa:
”En månad kvar till IF Kil´s årliga fotbollsfest IF Kil CUP (19-20 November)”.
Därefter är det ett helt A4 papper med info om tillställningen, Dans till Pia Philgrens, samt alla kommande dansbandskvällar som kommer att arrangeras under hösten av Hammarö Event & Media. Att ordförande Dennis Johansson Hall använder sig av föreningens informationskanaler för att påannonsera sitt eget anordnade event är anmärkningsvärt.
Mot bakgrund av ovanstående behöver de personer som gör utvärderingen av IF Kil Cup samt styrelsen ta upp om det kan anses som lämpligt att med ordförande Dennis Johansson Hall och företaget Hammarö Event & Media engagera sig i dylika arrangemang eller samarbeten.
 
Följande frågor behöver också förklaras och/eller förtydligas av styrelsen till sina medlemmar för att undvika missförstånd och istället kunna stärkta gå vidare med arbetet inför säsong 2017.

1. Kände Styrelsen till kopplingen mellan Hammarö Event & Media och ordförande Dennis Johansson Hall?
 
2. Varför valdes det att inte få del i dom fasta intäkter som arrangemangen gav utan helt valde den osäkrare kafeteriaförsäljningen och på vilka grunder baserades den försäljningen på?
 
3. Varför valdes det att till större delen förlägga kafeterian i Livsglädjemässans lokaler och inte i IF Kil´s inlånade lokaler avsedda för fotbollscupen? I de lokalerna fanns det största fasta kundunderlaget.
 
4. Varför delgavs inte informationen ända ut till respektive lags föräldrar hur arrangemangen var organiserade? Det utskickade materialet berör endast info om Cupen.
 
5. Finns det någon policy för hur föreningens informationskanaler såsom hemsida, mail, Facebook osv. skall och får användas.
Om inte, kan medlemmar generellt påannonsera olika event?
 
6. Vems ekonomiska intressen företrädde Dennis Johansson Hall under arrangemangsdagarna 19-20 Nov, IF KIL eller Hammarö Event & Media?
 

Vore tacksam om dessa frågor kunde beröras för att undgå spekulationer.
 
Svaret kan förslagsvis delges via någon utav de informationskanaler som föreningen har att tillgå för att uppfattas som helt transparanta i sin belysning av ämnet.
 
Hälsningar från föräldrarna
 
Anna Lomarker, 070-918 54 19
Caroline Karlsson, 073-739 19 65
Mia Saetre, 070-660 64 99
David Larsson, 070-864 06 62
Thomas Molander, 072-857 73 31
Pär Olsson, 070-551 98 39
Lisa Juhlin, 076-813 72 96
Ola Fossengen, 070-698 10 15
Slut på artikeln!