Vill du föreläsa under Livsglädjemässan®

Föredrag/Seminarium

Livsglädjemässan® erbjuder dig en stor möjlighet att inför publik förmedla ditt budskap.
Seminarielokalen har plats för 50 personer och ligger på andra våningen i Folkets hus.
Du syns och hörs mycket bra och har möjlighet till mikrofon/mygga, kanon, overhead och/eller blädderblock (övriga önskemål tar du kontakt med arrangören, så hjälps vi åt med en så smidig lösning som möjligt).

Lokalen kommer snabbt bli uppbokad - "först till kvarnen-principen" gäller.

Anmälan om att hålla föredrag skickas in via e-post - notera följande i ditt brev:
● Ditt för- och efternamn, e-postadress (dit fakturan skickas), mobilnummer och företag/annat.
● Önskemål om starttid  och dag för din föreläsning (lämna gärna flera alternativ, men notera då om du vill ha flera
   tider eller en tid).
● Berätta ingående vad du behöver för material/utrustning för att genomföra ditt föredrag.
● Skriv en kort beskrivning av vad ditt föredrag kommer handla om - inklusive en bra och berättande rubrik på
 maximalt tre ord (högst 600 tecken).

Skicka din anmälan till: info@hammaromedia.se

Kostnad för hyra av seminarielokalen, exklusive moms:
250 kronor per 45 minuter

Noterbart:
● Utställare har förtur att hyra föredragsrum.
● Vid avbokning mindre än sex veckor före mässan kvarstår betalning för hyrda rum.
● Du erbjuds gratis gofika hos Sannas kafé.

Öppettider Livsglädjemässan® 2014
Söndagen den 26 oktober 2014 klockan 10.00 – 17.00.
 


Följ Livsglädjemässan på Facebook, klicka HÄR
 

● Skadestånd
Om mässan på grund av myndighets beslut, force majeure eller annan orsak ställs in, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Hammarö Media. Inte i något fall ska Hammarö Media vara skyldig ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst.
Utställaren äger icke rätt att mot Hammarö Media på grund av föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

● Vi tar avstånd från
Hammarö Media tar avstånd från all form av pornografi, fundamentalism, rasism och sekterism.
Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

● Betalning
All betalning ska vara gjord senast den 25 september 2014. Vid tidig bokning, före den 25 augusti, gäller 30 dagars faktura som skickas ut via e-post när anmälan inkommit till arrangören. Därefter gäller 10 dagars faktura.
Observera att betald mässavgift inte går att överföra till annan mässa och att först när betalning är gjord är du anmäld till Livsglädjemässan® 2014.

● Betalningspåminnelse
Betalningspåminnelse lagstadgad avgift 50 kronor. Förseningsränta 9 % över diskontot från förfallodagen.

● Återbud
Avgifterna återbetalas inte vid återbud, oavsett orsak till återbudet och oavsett om denna är betald vid återbudstillfället. Full betalning (förtydligande: en faktura med samma avgift som redan betalats skickas ut som straffavgift) krävs vid återbud senare än 25 september 2014, oavsett om detta är betalt vid återbudstillfället, och oavsett om avbokning skett. Att avstå från att betala avgifterna befriar dig inte från detta kontrakt som är bindande genom din namnunderskrift/din anmälan via e-post.
Återbud kan inte göras sista månaden före Livsglädjemässan®, oavsett när bokningen.

Sidan uppdateras fram till och med den 26 oktober - du kommer få massor av ytterligare information om
Livsglädjemässans fantastiska föreläsare.