LIVSGLÄDJEMÄSSAN - MÅL - SYFTE - VISION

MÅL

* Livsglädjemässan är Sveriges Gladaste Mässa!

* Ordet livslust är synonymt till ordet livsglädje. 

* Livsglädjemässans mål är att förmedla glädje, skratt, må bra-känslor till människor.

* Livsglädjemässans mål och syfte är helt enkelt att vara en må bra-mässa i tiden.

 

SYFTE

* Skapa möten mellan människor.

* Erfarenhetsutbyten.

* Samla kompetens och erfarenhet under ett tak.

* Öka livslusten hos människor.

* Förmedla glädje.

* Ge människor något nytt att tro på - att göra.

* Frambringa leenden och skratt.

Livsglädjemässans syfte och mål är helt enkelt att vara en må bra-mässa i tiden.

VISION

* Årligen genomförs minst tolv mässor med olika teman runt om i hela vårt avlånga land. 

* Alla utställare ska alltid känna att de är så nöjda att de längtar till nästa mässa redan innan den aktuella mässan är över.

* Besökarna ska erbjudas proffsig service från såväl arrangören som från utställare.

* Inom tio år ska Livsglädjemässan vara så stor att den måste sättas upp i landets största arenor, dvs senast år 2025.

* Livsglädjemässan ska innebära biståndssatsningar inom tio år,
dvs senast år 2025.